Առաջին Դպրոցները

«Առաջին դպրոցները»

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ո՞րն էր ամենահետաքրքիր տեղեկությունը, որ իմացար առաջին դպրոցների մասին:

Շումերական դպրոցներում սովորել են միայն տղաները, աղջիկների անուններ ցուցակներում չեն հանդիպել:

 1. Փորձի´ր ստուգաբանել, բացատրել դպրոց բառը, ինչ բաղադրիչներից է կազմված:

Դպրոց-դպր-ոց

 1. Փորձի´ր առանց դպրոց բառը օգտագործելու նկարագրել, թե ինչ է դպրոցը:

Դպրոցում կան շատ երեխաներ որոնք ուսուցիչների հետ դաս են անում, այնտեղ կան շատ ուցուցիչներ որոնք երեխաներին դաս են բացատրում;

 1. Ի՞նչ նոր բառեր սովորեցիր՝ կարդալով «Առաջին դպրոցները» տեքստը:

Շումերական ծագում , պնակիտներ , Ք.ա. :

 1. Ներբեռնիր Սուսան Մարկոսյանի Գործնական քերականության գիրքը:

Սեպտեմբերի 15.09-18-09

Սեպտեմբերի 15.09-18-09

 1. Ստուգի՛ր՝ ճիշտ է արդյոք կատարվել բաժանումը:
 • 203 : 5 = 40 ( 3 մն. )
 • 203 : 5 = 4 ( 3 մն.) սխ.
 • 203 : 10 = 20 ( 3 մն. )
  • Ընտրի՛ր այն արտահայտությունները, որոնց արժեքը պատիկ է 2-ի:
 • 326 + 24 = 350 ճշ.
 • 1562 – 28 = 1534 ճշ.
 • 1575 – 24 – 24 = 1527 սխ.
 • 2 x 277 – 211 = 343 սխ.
  • Արտահայտի՛ր նշված միավորներով
 • 67 դմ = 6 մ 7 դմ
 • 6734 մ = 6 կմ 734 մ
 • 6005 մլ = 6 լ 5 մլ
 • 2304 մլ = 2 լ 304 մլ
 • 725 ր = 12 ժ 5 ր
 • 3601 ր = 60 ժ 1 ր
  • Ուղղանկյան երկարությունը 17սմ է։ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը եթե նրա լայնությունը 3 սմ-ով կարճ է երկարությունից։
 • 17-3=14
 • 17+17=34
 • 14+14=28
 • 34+28=62 (P)
 • 17×14=238 (S)
  • Ունենք 645 թիվը, եթե այդ թվին ձախից կցագրենք 3 թիվը, ապա նոր ստացված թիվը ինչքանո՞վ մեծ կլինի նախորդից:
 • 645 < 3645 մեծ է 3000-ով
 • Ավտոմեքենան քանի՞ կիլոմետր կանցնի 4 ժամում, եթե նա շարժվի հաստատուն՝ 70 կմ/ժ արագությամբ:
 • 70×4=280
  • Ավտոմեքենան 80 կմ/ժ արագությամբ A քաղաքից մեկնեց 400 կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը: A քաղաքից դուրս գալուց 3 ժ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից:
 • 80×3=240
 • 400-240=160
  • Գտի՛ր նշված թվի մասը
 • 162-ի 1/9 մասը 18
 • 2000-ի 1/10 մասը 200
 • 420 դրամի 1/6 մասը 70
 • 21 ժ-ի 1/3 մասը 7
 • 360 լ-ի 1/12 մասը 30
 • 480 կմ-ի 1/16 մասը 30
  • Կատարե՛ք կոտորակների հանում:
 • 63/15 – 48/15 = 15/15=1
 • 100/19 – 31/19 = 69/19
 • 8/7 – 7/7 = 1/7
 • 10/197 – 4/197 = 6/197
  • Անկանոն կոտորակից նույն հայտարարն ունեցող ի՞նչ կանոնավոր կոտորակ պետք է հանել, որպեսզի պատասխանը բնական թիվ լինի.
 • 10/3-1/3=9/3=3
 • 29/7-1/7=28/7=4
 • 62/11-7/11=55/11=5

Սեպտեմբերի 1-15՝ առցանց ուսուցում

5-րդ դասարան

Ընտանեկան նախագիծ.Պատրաստել 10-ական հետաքրքիր առաջադրանք՝ որը կընդգրկի հետևյալ թեմաները՝ 

 • Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն (շարժման խնդիրներ)

 • Չափման միավորներ (օր, շաբաթ, տարի, երկարություն)

 • Կոտորակներ

Առաջադրանքներ՝ սեպտեմբերի 1-8-ի համար

Առաջադրանքները կատարում եք ձեր բլոգներում և հղումը ուղարկում պատասխան նամակով:

1.Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 7 տասհազարյակ+ 3հազարյակ+ 3 հարյուրյակ+9 տասնյակ կարգային գումարելիների գումարին:

1)73390     2)7390       3)73690   4)7090

 

2.Ինչպե՞ս կփոխվի 456 թիվը,եթե նրա միավորների և տասնյակների կարգի թվանշանների տեղերը փոխենք:

1) 9 անգամ կմեծանա     2) 9-ով կմեծանա       3) 9 անգամ կփոքրանա   4)կմնա նույնը

 

3.Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը,եթե նվազելին մնա անփոփոխ,իսկ հանելին մեծացվի 9-ով:

1)9-ովկմեծանա   2)9 անգամ կփոքրանա     3)կմնա անփոփոխ 4) 9-ով կփոքրանա

 

4.Վանդակի փոխարեն դի’ր այն թիվը,որի դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն:

(429+□) × 8 — 4781=1219

1) 361     2) 321       3) 3221   4) 3021

 

5.Ո՞ր շարքում են մեծությունները դասավորված նվազման կարգով:

1) սմ,  կմ,  դմ,  մմ, ասպարեզ

2) ժ,  շաբաթ,  ամիս,դար ,տարի

3) կմ2 ,   մ2,   դմ2,  սմ2 ,մմ2    

4) կգ,  գ,   տ,  ց,

 

6.Գտի’ր այն թիվը,որի մեկ երրորդը 14 է:

1) 52     2) 62      3) 42    4) 102

 

7.Արտահայտի’ր մետրով ` 7կմ 50դմ:

1) 75մ      2) 7050մ     3) 750մ    4) 705մ

7կմ 50դմ=7000մ+5մ=7005մ

8.5ժ 3ր-ն արտահայտի’ր րոպեներով:

1) 33ր        2) 330ր   3) 3003ր   4) 303ր

 

9.Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 102սմ է: Գտի’ր եռանկյան կողմը:

1) 35սմ          2) 33սմ    3) 34սմ     4) 38սմ

10.Ուղղանկյան կողմերն են 9սմ և 4սմ: Գտի’ր ուղղանկյան մակերեսին հավասար մակերես  ունեցող քառակուսու կողմը:

9×4=36

36/4=9

 Պատ.՝9

Առաջադրանքներ՝ սեպտեմբերի 9-15-ի համար

 1. Գտիր այն թիվը, որը պարունակում է 4 հազարյակ, 7 տասնյակ և 8 միավոր

1)478         2)4078        3)4708      4)4780։

 

 1. Գտիր ամենամեծ երկնիշ և  ամենափոքր հնգանիշ  թվերի գումարը:

 

1)  10099           2)  10010             3)  100098           4)  99

 

 1. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 8 անգամ, իսկ մյուսը  թողնենք նույնը:

 

1)  կմեծանա  8 անգամ               2)  կփոքրանա 8 անգամ                                                3)  կփոքրանա  8-ով                     4)  կմեծանա 8-ով          5) նույնը կմնա:

 

 1. Գտի՛ր 9729 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

 

1)   9                  2) 29           3)   729                4)   0

 1. 6556 > 65*6 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

 

1) 6                    2) 7                     3) 8                      4) 4             5) 5:

 

 1. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված աճման կարգով:

 

1)   1345, 1356, 1467, 1678

2)   6976, 6965, 6854, 6010

3)   4343, 5787, 1563, 8921

4)   5257, 5563, 6739, 352

5)   8276, 8735, 3459, 9988:

 

 

 1. 120 թվի 5/6 մասը կլինի

 

1)52      2) 144              3) 100                  4) 20           5) 2

 

 1. 64 սմ պարագիծ ունեցող քառակուսու կողմի երկարությունը կլինի
 • 6 2) 8             3) 32           4) 16:

 

 1. 616 * 50- 84210 ։ 70+163 արտահայտության արժեքը կլինի

 

1) 29434            2) 29400              3)29760               4) 29597

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 3 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

 

Մաթեմատիկայի ստուգատես

Հաշվեք անհրաժեշտ ապակու ծախսը, եթե  1 քառակուսի մետր( 1 մ քառ․= 10000 սմ քառ․)  ապակին արժե 5000 դրամ։

Դա պարզելու համար կատարեք հետևյալ քայլերը՝

 • Հաշվեք յուրաքանչյուր պատուհանի  ապակու մակերեսը։
 • Հաշվեք ստացված արդյունքները գումարը։
 • Կատարեք ֆոտոշարք
 • Գործանական աշխատանքը ներկայացրեք խնդրի տեսքով։

Անհրաժեշտ պարագաներ՝

 • Չափերիզ(մետր)
 • Համակարգիչ
 • Թվային գործիք( ֆոտոշարքի համար)

127/60 և 117/40 = 5 հատ պատուհաններ

92/27 և  102/37= 1 հատ պատուհան

20200606_183134

Գործնական աշխատանք 2․

Գունավոր   ստվարաթղթից  կտերք 6 հավասար քառակուսի։ Այդ 6  հավասար  քառակուսիները թափանցիկ  սկոչի  օգնությամբ ամրացրեք այնպես, որ  ստանաք  որևէ տարածական մարմին։  Ի՞նչ տարածական մամին կստանանք։  Պարզեք ի՞նչ մակերեսով ստվարաթուղթ եք օգտագործել այն պատրաստելու համար։

Դա պարզելու համար կատարեք հետևյալ քայլերը՝

  • Հաշվեք 1 քառակուս մակերսը։
  • Արդյունքը բազմապատկեք 6-ով։
  • Կատարեք ֆոտոշարք։

4×4=16(սմ² 1 քառակուսու մակերեսն է)

6×16=96(սմ²)

Անհրաժեշտ պարագաներ՝

 • Քանոն
 • մկրատ
 • մատիտ
 • սկոչ
 • համակարգիչ
 • Թվային գործիք( ֆոտոշարքի համար)

Գործնական աշխատանք 3։

Հաշվեք որևէ  սենյակի   հատակին փռված ուղղանկյունաձև գորգի մակերսն ու  պարագիծը։

150   200

150×200=30000

Անհրաժեշտ պարագաներ՝

 • Չափերիզ(մետր)
 • համակարգիչ
 • Թվային գործիք (ֆոտոշարքի հա ցվմար)

Մայրենիի ստուգատես

Առաջադրանքներ
1. Բլոգումդ բա՛ց արա «Մայրենիի ստուգատես» էջ։
2․ Համացանցից, ձեր ընտանեկան գրադարանից կամ քո անձնական գրքերից ընտրի՛ր քեզ համար որևէ հետաքրքիր նյութ՝ ոչ ծավալուն (կարող է լինել թե՛ գեղարվեստական, թե՛ գիտական, թե՛ տեղեկատվական և այլն) կարդա այն։ Բանավոր պատասխանի՛ր տրված հարցերին ու այդ ամբողջ ընթացքը տեսագրիր՝
 • կայի՞ն անծանոթ բառեր։ Եթե կան, որո՞նք են, ինչպե՞ս գտար բացատրությունը։
  Եթե  լինում են, ինչպե՞ս ես գտնում բացատրությունը
 • ներկայացրո՛ւ, պատմի՛ր կարդացածդ նյութը
 • կարո՞ղ ես կիրառել քո կարդացածը։ Եթե այո՝ որտե՞ղ, ինչպե՞ս
 • ո՞ւմ կառաջարկեիր կարդալ այդ նյութը
 • կարդա՛ մի հատված այդ նյութից, ի՞նչ ես կարծում՝  ինչպե՞ս ես կարդում
 • ձեր ընտանեկան դպրոցը (ծնողդ, ընտանիքի մյուս անդամները) ի՞նչ կարծիքի է քո կարդալու և կարծիքդ արտահայտելու մասին (կարող է ասել ընտանեկան դպրոցի անդամներից մեկը):
  Տեսանյութդ տեղադրի՛ր բլոգիդ «Մայրենիի ստուգատես» էջում։

Մաս II

3․ Պատմի՛ր ձեր ընտանեկան դպրոցի մասին՝ ովքե՞ր են ձեր ընտանեկան դպրոցի անդամները, ի՞նչ ես սովորում-սովորեցնում,  ինչպե՞ս, ո՞րտեղից, ումի՞ց ես սովորում, ի՞նչ նախագծեր եք արել և այլն։Պատումդ տեսագրի՛ր և տեղադրի՛ր , «Մայրենիի ստուգատես» էջում։

Ընտանեկան Դպրոց

Ընտանեկան Դպրոց 2

Сегодня я с мамой и с бабушкой приготовили Панкейки

4․ «Մայրենիի ստուգատես» էջում հավաքիր  քո ընտանեկան բոլոր նախագծերի հղումները։

Մայրենիի Ստուգատես

5. Հորինի՛ր և գրի՛ր մի էնպիսի  երևակայական պատմություն, որ քո ընտանեկան դպրոցի անդամները կարդան զարմացած և հետաքրքրված։
Առաջարկում ենք վերնագրեր…
Հունիսմեկյան իմ ուղերձը մեծահասակների.ն..
Եթե ես մեծահասակ լինեի…
Երբ ընկերս(ներ) ինձ հետ է…
Կարող ես գրել քո մտածած վերնագրով…
Պատումդ տեղադրի՛ր «Մայրենիի ստուգատես» էջում:

Եթե ես մեծահասակ լինեի…

Եթե մեծահասակ լինեի, ես կկարողանայի հասնել բարձր դարակներին  կամ  կօգնեի ցածրահասակ մարդկանց:                                                                                                        Որ մեծահասակ լինեք, ամեն ինչ կկարողանաք անել:       Ես կունենամ շատ դրամներ , կգնամ ուրիշ երկրներ :                                                         Ես ինչ կուզեմ կանեմ , իմ մայրիկը ինձ ոչ մի բան չի ասելու: Բայց գալիս է այն պահը, երբ պետք է ամուսնանալ և գնալ ուրիշ տուն :                                                                     Ես չէի ամուսնանա , որովհետև , երբ ամուսնանում ես, գնում ես քո սեփական տնից:Հա , ես հասկանում եմ , որ պետք է տնից գնալ :                                                       Եթե գնում ես, ձեր ընտանիքը դառնում է առանձին ընտանիք և ունենում եք նոր ընտանիք ՝ ամուսին, երեխաներ և մայր :

Եթե ես մեծահասակ լինեի շատ բարի կլինեի: Ոչ ոքի վրա չէի գոռա, բարկանայի: Երբ մարդիկ մեսծանում են, դա չի նշանակում , որ նրանք ամպայման պետք է փոխվեն: Նրա ուզելով է նա կարող է փոխվել կարող է չփոխվել: Ուզում եմ ասել , որ մի մարդ մտածում է , որ ամպայման պետք է փոխվի իսկ միյուսը մտածում է , որ ինչի փոխվեմ մեկե նույն մարդն եմ մնում:

6․ Մարտահրավե՛ր նետիր ընկերներիցդ որևէ մեկին։

Տեսանյութդ տեղադրի՛ր «Մայրենիի ստուգատես» էջում:

7․ Եթե կստանաս մարտահրավեր ընկերոջիցդ, կատարիր այն։Տեսանյութդ տեղադրի՛ր «Մայրենիի ստուգատես» էջում:

Չեմ ստացել մարտահրավեր

Մայրենիի Ստուգատեսի էջ

 

The lion and the mouse 18.05-24.05

The lion and the mouse 18.05-24.05

JVsxZvZvYLU

to be asleep- tuː biː əˈsliːp – was asleep-  wɒz əˈsliːp – քնած լինել

to slide down – tuː slaɪd daʊn– slid down-slɪd daʊn սահել, սայթաքել ներքև

to catch – tuː kæʧ– caught-  kɔːt- բռնել

to roar- tuː rɔː- մռնչալ

to laugh- tuː lɑːf- ծիծաղել

to squeak- tuː skwiːk- ծվծվալ

neck- nɛk- վիզ

smack- smæk- լեզվի չպպոց

wide- waɪd- լայն

kind- kaɪnd- բարի

jungle- ˈʤʌŋgl- ջունգլի

to tie- tuː taɪ- կապել

to set somebody free – ազատ արձակել

to chew- tuː ʧuː – ծամել

rope- rəʊp- պարան

hope- həʊp- հույս

Պատրաստում ենք տեսադասեր

Տեսադասերը պատրաստում եք հետևյալ թեմաներով՝

 1. Մնացորդով բաժանում
 2. Պատիկ և բաժանարար
 3. 5-ի բաժանելիության հայտանիշը
 4. Զույգ և կենտ թվեր
 5. 2-ի բաժանելիության հայտանիշը
 6. Մաս և ամբողջ
 7. Թվի մասը գտնելը
 8. Մասերի համեմատում
 9. Կոտորակ
 10. Հավասար հայտարար կամ հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

Reading for discussion 04.05-10.05

Reading for discussion 04.05-10.05

 • A man with a lamp Read, learn to tell(make a video) and be ready for discussion-կարդալ, սովորել պատմել(տեսանյութով պատմել) և պատրաստ լինել քննարկման։

I have done lesson.

 •  Round-up starter learn Prepositions of  place (on- վրա, in- մեջ, under- տակ, behind- ետևում)on page 81, do the exercises 1-6 on page 81․Round-up starter գրքի 80-րդ էջից սովորում ենք տեղի նախդիրները․լրացնում ենք 81-րդ էջից 1-6  վարժությունները։

I have done lesson.

 • Learn the vocabulary

Once upon a time- Լինում է, չի լինում, կար-չկար, ժուկով-ժամանակով

town- քաղաք

blind- կույր

to carry- տանել, պահել

lighted- լուսավորված

lamp- լամպ

whenever- երբ էլ

outside-դրսում

to come across- հանդիպել

young- երիտասարդ

traveller- ճամփորդ

yet-1․ դեռևս 2․ չնայած

to pass comments- մեկնաբանություններ տալ

to make fun of somebody- ինչ-որ մեկի վրա զվարճանալ

to reply- պատասխանել

may- կարող է

to push- հրել

to feel ashamed- ամաչել

to apologize-  ներողություն խնդրել

behaviour- վարք